Kleine Canadese gans

De dieren voeden zich hoofdzakelijk met plantaardig materiaal. Met hun lange nek zijn ze in staat om watervegetatie van de bodem te plukken. Ze eten ook graag van graangewassen, vooral tijdens hun migratie in de winter (wanneer veel vogels zuidelijker trekken, tot in het noorden van Mexico). Soms nemen ze dierlijk voedsel op, zoals schaaldieren, weekdieren en insecten.