Boommarter / Martes martes

De boommarter of edelmarter is een Europese marter. De wetenschappelijke naam van de soort werd als Mustela martes in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. In de Lage Landen is de soort een zeldzame verschijning. De boommarter is een klein roofdier dat leeft van prooien die al naargelang het seizoen verschillen.