Boompieper / Anthus trivialis

De boompieper is een insectenetende zangvogel uit de familie piepers en kwikstaarten.