Woudaap / Ixobrychus minutus

De woudaap, ook bekend als wouwaap en vroeger woudaapje genaamd, is een vogelsoort die behoort tot de reigers. Het is met 31 tot 36 cm de kleinste reigersoort in de Lage Landen.