Tjiftjaf / Phylloscopus collybita

De tjiftjaf zang is een kleine, slanke zangvogel uit de familie Phylloscopidae en een zeer algemene broedvogel in Nederland.