Steltkluten / Himantopus himantopus

De steltkluut is een waadvogel met zeer lange poten uit de familie van kluten. De Australische, Zuid-Amerikaanse en Amerikaanse steltkluut worden vaak als ondersoorten van deze soort beschouwd.