Rietvink / Euthrix potatoria

De rietvink is een zware, middelgrote nachtvlinder behorende tot de familie van de spinners.